GC 075 332P Level - GPS/GSM komunikátor pro sledování vozidel pro systém www.positrex.eu

 
Váš produktový manager
Roman Vlna
produktový manager
Telefon: 251 109 392
Mobil: 602 961 338
poslat dotaz
 
Info:
Kód produktu: GC 075 332P
Skupina: Dohledová zařízení
Délka záruky 24 měsíců
EAN:
MOC (bez DPH) 4 990,00 Kč
193.79 €
MOC (s DPH) 6 037,90 Kč
234.48 €
Rozpis bodů
Po zakoupení získám 4 bodů
Produkt můžu zakoupit za 4990 bodů
Dostupnost:  
kusy
Ceny jsou včetně recyklačních poplatků
Ceny v EUR jsou určeny pro zahraniční partnery.
 
 
 
Tato jednotka je určena pro monitorovací službu Positrex. Jednotka slouží ke komunikaci mezi vámi (telefonem, vaším tabletem či počítačem) a střežícím střediskem, které vaše vozidlo hlídá a monitoruje. V případě jakéhokoliv narušení, jednotka okamžitě dá vědět středisku a vám, že je s vozidlem manipulováno.

POSITREX - LEVEL GC 075 332P - GPS monitorovací jednotka vozidel
POSITREX - on-line monitorováníí vozidel včetně elektronické knihy jízd za 200,- Kč bez DPH / měsíčně!

Vozidlová monitorovací jednotka GC 075 332P obsahuje GSM/GPRS a GPS modul a je určena pro skrytou instalaci do vozidel nebo jiných pohyblivých objektů, kde zaznamenává v reálném čase polohu, rychlost, napájení a další hodnoty. Získaná data jsou ukládána v paměti monitorovací jednotky a v pravidelných intervalech jsou přenášena pomocí GPRS modulu z vozidla do elektronického monitorovacího systému POSITREX instalovaném na serveru v síti internet. Po přihlášení k internetovému portálu www.positrex.eu získáte on-line dohled nad vozidlem v kteroukoli dobu na kterémkoli místě na světě.

Základní popis funkce:
Zapnutím zapalování dojde k „probuzení“ komunikátoru z režimu snížené spotřeby, komunikátor se přes GPRS připojí k internetu a začne nashromážděná data odesílat na nadřazený server poskytovatele služeb. Poloha je zaznamenávána v závislosti na rychlosti a změně kurzu jízdy vozidla přibližně jednou za minutu. Po vypnutí zapalovaní je ukončeno shromažďování dat a komunikátor přechází do režimu snížené spotřeby.

K jednotce se automaticky objedná položka:
ED003001 - SIM karta pro Positrex ( za 1 ,- Kč)

Jednotka LEVEL GC 075 332P je využívána především pro sledování provozu firemních vozidel a tvorbu elektronické knihy jízd. Pomocí webového serveru www.positrex.eu vždy víte, kde právě jsou vaše vozidla, kudy a kolik najela kilometrů, kolik natankovala a spotřebovala pohonných hmot. Jednotku lze také nastavit jako jednoduchý autoalarm s přenosem autoalarmu a GPS pozice vozu na telefon majitele nebo bezpečnostní agentury - viz. níže. Pro plnohodnotný alarm doporučujeme zakoupit si jednotku GC 073 230C.

Jednotky jsou standardně vybaveny speciální SIM kartou provozovatele firmy LEVEL. Tato SIM karta je aktivována prodejcem při prodeji.
Jednotka je dodávána s příslušenstvím potřebným pro instalaci.

Výhodou on-line jednotek je především to, že uživatel má možnost sledování svých vozidel v reálném čase, a to, že veškeré další přenosy dat jdou po síti GSM, a proto po instalaci jednotky již nejsou potřeba žádné zásahy přímo ve vozidle. Jednotku je možné konfigurovat vzdáleně pomocí SMS příkazů z mobilního telefonu.

BĚŽNÉ NÁKLADY NA JEDEN VŮZ (doporučené koncové ceny):
-- JEDNORÁZOVĚ --
- cena jednotky GC 075 632P = 4.990,- bez DPH
- SIM karta = 1,- bez DPH (roaming off-line) (*)
- instalace do vozu = cca 450,- bez DPH / 1 hod (**)

(*)Pokud je požadavek monitorovat vozidlo on-line i vzahraničí cena za SIM kartu je 500,- bez DPH
(**)cena instalace je pouze orientační

-- MĚSÍČNÍ PLATBY --
1) - 200,- bez DPH - on-line ČR+SR, roaming off-line
2) - 450,- bez DPH - on-line ČR+SR, roaming on-line - viz níže

---------------------------------------------------------------
SLEDOVÁNÍ V ZAHRANIČÍ - pro monitorování vozidel v zahraničí jsou k dispozici dvě varianty:
Varianta 1: OFF-LINE monitorování
SIM karta: 1,- bez DPH / měsíčně: 200,- bez DPH

V případě, že je objekt monitoringu mimo dosah domovské GSM sítě, přihlásí se jednotka k roamingové GSM síti, pokud je tato síť k dispozici. Aby se předešlo vysoké útratě za komunikaci, přestane jednotka v roamingu vysílat on-line údaje a pouze ukládá veškeré data do vnitřní paměti. Jakmile se objekt opět přiblíží do dosahu signálu vlastní sítě nebo dojde k zaplnění paměti jednotky (cca 2000 ujetých kilometrů), jsou veškerá data z paměti komunikační jednotky automaticky přeneseny na server. I v zahraničí je však možné vyžádat si pozici vozidla nebo stáhnou celý report dat, a to SMS zprávou nebo přímo ze systému POSITREX. Cena za takto zjištěnou pozici je účtována dle platného ceníku.

Varianta 2: ON-LINE monitorování
SIM karta: 500,- bez DPH / měsíčně: 450,- bez DPH

U této varianty je k dispozici on-line monitorovaní v ČR i v zahraničí.
---------------------------------------------------------------

Monitorování vozidla je bez časového závazku !!!
Měsíční platba za služby je zřizována pro 5 a více vozidel, u 1 až 4 vozidel je předplatné na 3, 6 nebo 12 měsíců.

SLEVA NA POJIŠTĚNÍ:
Některé pojišťovny uznávají vozidlo s jednotkou GC 075 632P jako vozidlo "aktivně střežené". Díky tomu lze žádat slevu na havarijním pojištění. Získání slevy a projednání její výše je v kompetenci zákazníka.

INSTALACE JEDNOTKY:
Instalace do vozu je jednoduchá a je možné ji provést svépomocí nebo prostřednictvím sítě instalačních středisek

CENÍK PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY:
>>> Ceník

OBSAH BALENÍ:
1x monitorovací jednotka GC 075 332P
1x vložená SIM karta pro datové přenosy
1x sada elektromontážní bižuterie CB161001
1x návod k obsluze a instalaci

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
ED060615 přepínač typu jízdy služební/soukromá
ED060613 nárazové čidlo CRASH
ED075001 externí akumulátor záložního napájení
ED060614 automobilové relé
ED060601 tísňové tlačítko

Rozdělení jízdy na soukromá/služební:
Vozidlovou jednotku lze vybavit přepínačem typu jízdy soukromá/služební ED 060 615. Přepnutím přepínače během jízdy dojde k rozdělení jízdy na dvě.

Automatické přivolání pomoci při nehodě:
Vozidlovou jednotku lze vybavit nárazovým čidlem CRASH ED 060 613. Po jeho instalaci jednotka v případě nehody rozešle SMS s tísňovým hlášením na telefonní čísla přednastavená v telefonním seznamu vozidlové jednotky.

Odstavení vozidla:
Bezpečné odstavení vozidla lze provést zasláním řídící SMS do komunikátoru ve vozidle – pokud je tato funkce ve vozidle instalována. Odstavení vozidla se provede pouze u stojícího vozidla nebo při poklesu rychlosti pod 10 km/h. Externí imobilizační relé ED 060 614 rozpojí imobilizační okruh ve vozidle. Vozidlo následně nebude moţné nastartovat až do odvolání odstavení vozidla.

GPS alarm – změna polohy:
Při aktivované funkci GPS alarm se při ukončení jízdy uloží zeměpisná pozice vozu a aktivuje se interní pohybové čidlo. Při neoprávněné manipulaci s vozidlem (např. odtah vozu) aktivuje pohybové čidlo GPS přijímač a kontroluje se zda vozidlo neopustilo oblast - kružnice o poloměru 200m od uložené pozice při ukončení jízdy. Při opuštění této oblasti dojde vyhlášení poplachu pomocí SMS a prozvoněním tel. čísel dle konfigurace GC 075.

Funkci GPS alarm není možné použít v kombinaci s rozpoznáním začátku/konce jízdy pomocí pohybového čidla.

--------------------------------------------------
CO JE POSITREX ?
Mezinárodní elektronický systém monitorování POSITREX je určen pro sledování, kontrolu a zabezpečení vozidel nebo jiných pohyblivých a statických objektů přes internet. Princip systému spočívá v instalaci komunikační jednotky LEVEL GSM/GPS, která zaznamenává v reálném čase polohu, rychlost, napájení, stav svých vstup/výstupů a další. Získaná data jsou ukládána v paměti komunikační jednotky a přenášena ekonomickou on-line GPRS cestou z místa instalace do elektronického monitorovacího systému POSITREX instalovaném na serveru na páteřní síti internet.

Po přihlášení k internetovému portálu www.positrex.eu uživatel získá on-line dohled nad vozidlem nebo jiným pohyblivým objektem v kteroukoli dobu na kterémkoli místě na světě.

STŘEŽENÍ - zabezpečení vozidla bez instalace autoalarmu:
V případě použití jednotky LEVEL GC 075 332P není třeba do vozidla instalovat žádný autoalarm! Majitel vozu nastaví noční hodiny, ve kterých vozidlo nebude používat. Standardně jsou nastaveny hodiny od 0.00 - 4.00. Pokud vozidlo v nastavenou dobu změní polohu, informuje komunikační jednotka o tomto stavu majitele vozu formou SMS nebo e-mailem. Nastavené hodiny si uživatel může sám dle potřeby libovolně měnit po přihlášení ke svému účtu v Positrex. Tento jednoduchý systém střežení využívá skutečnosti, že 90% všech krádeží vozidel bylo dle statistik uskutečněno od 0.00 do 4.00 hod.
POZNÁMKA: pro plnohodnotný alarm doporučujeme zakoupit jednotku GC 073 230C.

VIBRAČNÍ/POHYBOVÝ SENSOR:
Komunikátor jako jediné zařízení tohoto druhu obsahuje vibrační senzor. Tento senzor zajišťuje identifikaci začátku a konce jízdy bez nutnosti připojení na klíček zapalování. Tím je také zajištěna správná funkce alarmu, neboť velké procento krádeží vozidel spočívá v natažení vozidla na odtahovou plošinu. V tom případě nejsou ostatní jednotky schopny zaznamenávat data, protože nedojde k nastartování vozidla. Naproti tomu jednotka GC 075, vybavená vibračním senzorem, začne zaznamenávat a odesílat data v okamžiku uvedení vozidla do pohybu. Vibrační sensor je možné aktivovat/deaktivovat pomocí SMS zaslané z mobilu.

JAK SE JEDNOTKA AKTIVUJE ?
NOVÝ ZÁKAZNÍK:
1. jednotku zaregistrujte pomocí formuláře na stránkách www.positrex.eu - kliknutím na "NOVÝ ZÁKAZNÍK", zvlaště pečlivě opište hodnoty HW key a číslo SIM karty z jednotky
2. proveďte instalaci jednotky do vozu
3. po instalaci můžete provést spravnou funkčnost vytočením čísla SIM karty -> pokud na čísle uslyšíte vyzvánění je vše v pořadku
4. do cca 1 hodiny bude jednotka spárována se systémem Positrex

Jednotka bude sbírat data o poloze ihned po instalaci do vozu do své interní paměti, není tedy nutné čekat na sparování s systémem Positrex, nasbíraná data v jednotce budou dodatečně nahrána na server Positrex ihned po spárování.

PŘIDÁNÍ DALŠÍ JEDNOTKY:
Další jednotky není nutné znovu registrovat, pouze se přidají do stávajícího profilu zákazníka zapsáním "HW key" a čísla SIM karty.
  - produkt je v akci   - nový produkt v naší nabídce   - produkt je pouze na objednávku   - produkt je skladem
  - bazarový prodej   - produkt je ve výprodeji   - produkt je na cestě do skladu