Iso certifikace

ISO 9001 - Péče o zákazníky
Certifikát systému managementu kvality (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001:2009

Cílem společnosti ISC Communication Czech a. s. je poskytovat zákazníkům komplexní a profesionální služby v nejvyšší možné kvalitě. Naše úsilí podporuje systém řízení kvality zavedený podle standardu ISO 9001. Systém kvality byl poprvé úspěšně certifikován akreditovanou certifikační organizací Český lodní a průmyslový registr, Praha v roce 1999 a od té doby zavedený systém udržujeme a stále rozvíjíme.

 

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009  náhled ZDE

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2008  náhled ZDE
 
POLITIKA KVALITY ke stažení ZDE
ISO 14001 - Péče o životní prostředí
 
Certifikát systému environmentálního managementu (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001:2005
Systémy environmentálního managementu (EMS) slouží jako nástroj zabezpečování ochrany životního prostředí (envi-ronmentu) v organizacích. Zavedený systém EMS garantuje zainteresovaným stranám (zákazníkům, partnerům, široké veřejnosti i státní správě) to, že organizace chrání životní prostředí a snižuje dopady, které má na životní prostředí její činnost.

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 ke stažení ZDE

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2004 ke stažení ZDE
 
ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA  ke stažení ZDE

Jsme členy systému REMA

Společnost ISC Communication Czech a.s. je členem kolektivního systému REMA www.remasystem.cz, prostřednictvím kterého plní svoji povinnost odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu v rozsahu, který jí ukládá zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. 
Dále jsme v rámci Rema systému i společností plnící povinnost zpětného odběru baterií a akumulátorů.
 
Certifikát REMA náhled ZDE
Certifikát Rema Battery náhled ZDE
Certifikát Zelená firma náhled ZDE 

Jsme členy systému EKO-KOM
Společnost ISC Communication Czech a.s. je zapojena do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů EKO-KOM www.ekokom.cz, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

Certifikát EKO-KOM náhled ZDE
Certifikát Osvědčení o úspoře emisí ZDE
 
Jsme členy systému SEWA
Společnost ISC Communication Czech a.s. je zapojena do systému plnění povinností týkajících se elektrických a elektronických zařízení a odpadů z nich v souladu s platnou legislativou Slovenské republiky.

Certifikát SEWA náhled ZDE