Iso certifikace

ISO 9001 - Péče o zákazníky
Certifikát systému managementu kvality (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001:2009

Cílem společnosti ISC Communication Czech a. s. je poskytovat zákazníkům komplexní a profesionální služby v nejvyšší možné kvalitě. Naše úsilí podporuje systém řízení kvality zavedený podle standardu ISO 9001. Systém kvality byl poprvé úspěšně certifikován akreditovanou certifikační organizací Český lodní a průmyslový registr, Praha v roce 1999 a od té doby zavedený systém udržujeme a stále rozvíjíme.

 

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009  náhled ZDE

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2008  náhled ZDE
 
POLITIKA KVALITY ke stažení ZDE
ISO 14001 - Péče o životní prostředí
 
Certifikát systému environmentálního managementu (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001:2005
Systémy environmentálního managementu (EMS) slouží jako nástroj zabezpečování ochrany životního prostředí (envi-ronmentu) v organizacích. Zavedený systém EMS garantuje zainteresovaným stranám (zákazníkům, partnerům, široké veřejnosti i státní správě) to, že organizace chrání životní prostředí a snižuje dopady, které má na životní prostředí její činnost.

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 ke stažení ZDE

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2004 ke stažení ZDE
 
ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA  ke stažení ZDE
 

Certifikát Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany BOZP a PO 2019
 
Ke stažení ZDE
 
 
 
Jsme členy systému REMA
Společnost ISC Communication Czech a.s. je členem kolektivního systému REMA www.remasystem.cz, prostřednictvím kterého plní svoji povinnost odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu v rozsahu, který jí ukládá zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. 
Dále jsme v rámci Rema systému i společností plnící povinnost zpětného odběru baterií a akumulátorů.
 
Certifikát REMA náhled ZDE
Certifikát Rema Battery náhled ZDE
Certifikát Zelená firma náhled ZDE 

Jsme členy systému EKO-KOM
Společnost ISC Communication Czech a.s. je zapojena do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů EKO-KOM www.ekokom.cz, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

Certifikát EKO-KOM náhled ZDE
Certifikát Osvědčení o úspoře emisí ZDE
 
Jsme členy systému SEWA
Společnost ISC Communication Czech a.s. je zapojena do systému plnění povinností týkajících se elektrických a elektronických zařízení a odpadů z nich v souladu s platnou legislativou Slovenské republiky.

Certifikát SEWA náhled ZDE