NokiaOdstoupení od kupní smlouvy
 - nárok zákazníkovi vzniká při neodstranitelné vadě, 3 závadách zároveň (musí se jednat o vady různých součástí výrobku, nikoliv jen o různé projevy jedné vady), po třech shodných, nebo čtyřech různých vadách. Poslední vada/vady nesmí být odstraněny, ale pouze kladně posouzeny autorizovaným servisním střediskem výrobce. Je nutné dodat kompletní originální obchodní balení, veškeré servisní listy autorizovaného servisu, záruční list (nebo kupní doklad, na kterém je vytištěný typ přístroje a IMEI), vyplněný Protokol o uspokojení zákonného nároku zákazníka/o vrácení zboží (příslušné protokoly jsou ke stažení na webových stránkách).

V případě Odstoupení od kupní smlouvy u přístrojů značky Nokia platí od 1.5.2012 zvláštní podmínky a postupy:

1)     Závada zjištěná koncovým zákazníkem do 7 dnů od prodeje (u přístrojů z distribuce T-mobile platí podle Obchodní příručky i nadále 5 dnů od prodeje) : Přístroj zasílá prodejce k posouzení vad do autorizovaného servisního centra Arvato Services, Osvobození 535, 273 03 – Stochov a uvede, že se jedná o tento druh reklamace. V případě kladného posouzení zasílá prodejce kompletní balení výrobku i s posouzením servisu na adresu reklamačního oddělení svého dodavatele, který vystaví Opravný daňový doklad. V opačném případě (závada se neprojevila apod.) vrací neuznanou reklamaci zpět koncovému zákazníkovi.

2)     Reklamace starší 7 dnů po prodeji (3 x stejná vada, čtvrtá a další stejná vada, vícenásobná vada v rámci jedné reklamace, atd.) poslední vada musí být posouzena autorizovaným servisem Arvato. Do servisního střediska zasílá prodejce s přístrojem i všechny předešlé servisní listy + záruční list/doklad o nákupu koncového uživatele a požádá servis o posouzení vad. Pro uznání reklamace postačí již jen telefon, baterie a zadní kryt telefonu (jako přímé součásti přístroje). Arvato provede technické i legislativní posouzení zakázky na odstoupení od kupní smlouvy. Pokud je posudek kladný, zůstává zařízení v servisním středisku a prodejce obdrží pouze potvrzení o uznání nároku na odstoupení od kupní smlouvy, které zasílá spolu s veškerou dokumentací, potřebnou pro identifikaci zakoupeného přístroje, na adresu servis@isccz.eu s žádostí o dobropis. Pokud je posudek záporný (uvedená vada neshledána/nevzniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy), přístroj je odeslán zpět na prodejnu s odůvodněním zamítnutí.

3)     Zařízení, které nelze opravit (nedodání ND), také zůstává v servisním středisku Arvato a prodejce dostává potvrzení o uznání nároku na odstoupení od kupní smlouvy, který poté opět uplatní u svého dodavatele.